Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2017

myskyisgrey:

do you ever just smell an old perfume, or hear an old song, or pass an old hangout spot and kinda break inside for a couple minutes

Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin vialexxie lexxie
itjen
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje
— ― Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
itjen
itjen
 Zawsze chciałam, aby ktoś się przejął. Aby ktoś zapytał, ale nie po to, by pytanie zadać, ale by znać odpowiedź. Aby się przejął ciszą, nieobecnością, drżeniem rąk. Żeby nie dawał spokoju, drążył, przenikał, zbierał informacje z całego świata, aby mnie zrozumieć i się przejąć. Każdym ktoś powinien się przejmować. 
— ... ojjj tak...
itjen
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

iamwizz:

let’s play a game called watch how distant I get

Reposted fromLittleJack LittleJack viazakazane zakazane
itjen
5595 0e58 500
Reposted fromnikotyna nikotyna vialexxie lexxie

October 20 2017

itjen

daintonight: Gifs from Loving Vincent - finally coming out today!!

Reposted fromtediousuncle tediousuncle vialexxie lexxie
itjen
9903 4bfa
Reposted frompotatos potatos vialetshavesex letshavesex
itjen
dlaczego?
Reposted frompankamien pankamien viaczinok czinok

October 15 2017

7870 9e9d
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabrianmay brianmay
itjen
Facebook
Reposted fromweightless weightless viabrianmay brianmay
The best kind of people are the ones that come into your life, and make you see the sun where you once saw clouds. The people that believe in you so much, you start to believe in you too. The people that love you, simply for being you. The once in a lifetime kind of people.
Unknown
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialexxie lexxie
itjen
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viamisery misery
6920 8030 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabrianmay brianmay
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaconfusion confusion
4267 aa28 500

positive-memes:

Me vs. “Other Girls”

itjen
6813 b412 500
Reposted fromaddiodelpassato addiodelpassato vialexxie lexxie
itjen
za każdym pierdolonym razem. 
Reposted fromlittle-things little-things
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl