Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

8609 16e7 500

your-lovers-and-drifters:

La Dolce Vita, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viazakazane zakazane
itjen
2755 3ca3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viazakazane zakazane
itjen

beemoviepd:

i sometimes wonder if people overanalyze their interactions with me but then i remember nobody cares about me that much

Reposted fromLittleJack LittleJack viazakazane zakazane
itjen
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
itjen
3636 acf1

gingerthon:

I’m like romantic horny

Reposted fromLauderdak Lauderdak vialexxie lexxie

asavageking:

thother:

kamgak:

if you are reading this, something good will happen to you very soon, don’t give up

sending positivity to my mutuals 

All love yall

Reposted fromLauderdak Lauderdak vialexxie lexxie

April 22 2017

itjen
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".

April 21 2017

itjen
itjen
6231 ed51
Reposted fromsiegmunda siegmunda viahormeza hormeza
itjen
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapiehus piehus
itjen
itjen
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viatoniewszystko toniewszystko
itjen

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaamkejt amkejt
itjen
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaselsey selsey
8000 cff4
już nie.
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 viaselsey selsey
1122 a200 500
Reposted fromamatore amatore viahormeza hormeza
itjen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl