Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

itjen
1363 aabe 500
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie

June 11 2017

itjen
9037 6167 500
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaSenyia Senyia
itjen
7951 d985 500
Reposted fromkaiee kaiee viacollageanka collageanka
itjen
7940 455d
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaciarka ciarka

June 10 2017

7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viairmelin irmelin
itjen
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

0861 7d93 500

Want more? Follow http://tronssoup.tumblr.com/

#lol #funny #meme #lmao

Reposted fromtron tron viamefir mefir

June 08 2017

itjen
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
itjen
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viacongreve congreve
8650 bf12
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianacia nacia
itjen
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viapierdolony pierdolony
itjen
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapierdolony pierdolony

June 06 2017

f-uukk:

c-poy:

I haven’t met all of me yet.

What a lovely and terrifying thought all at the same time

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter vialexxie lexxie
9420 42c3

pommestudio:

Washing.
Cat rotate the Drum!

fancy steps
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaczinok czinok
itjen
There’s nothing more pathetic than dreaming dreams you know can never come true.
— Tiffanie DeBartolo, God-Shaped Hole
Reposted frommefir mefir
itjen
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialexxie lexxie
itjen
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viakatkad katkad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl