Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

itjen
7433 67d0
i wish
Reposted frombalu balu viafemme-fatal femme-fatal
5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viacalaverite calaverite
itjen
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia vialexxie lexxie
itjen
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromacidovsky acidovsky vialexxie lexxie
itjen
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viapierdolony pierdolony
itjen
9271 6421 500
Reposted fromsosna sosna vialexxie lexxie
6642 6e46

positive-memes:

Voodoo Doll

Reposted fromknightedundine knightedundine vialexxie lexxie
itjen
5645 9de8
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam vialexxie lexxie
itjen
Jestem zmęczona myśleniem o tym, czego mi nie mówisz.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
itjen
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th viaczinok czinok
itjen
2494 4a08
Reposted fromfungi fungi vialexxie lexxie
itjen
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatkad katkad
itjen
5822 6325 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialexxie lexxie
itjen
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie
itjen
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie

June 20 2017

itjen
7165 e961 500
Reposted fromkabu kabu viascience science
itjen
7475 b745
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
itjen
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow vialexxie lexxie
itjen
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viaconfusion confusion
itjen
3868 1ea3 500
Reposted fromlittlefool littlefool vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl