Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

8826 e5f5 500

Ostrow Tumski, Wroclaw, Poland (by Grzegorz Polak)

tawksick408:

even if we don’t talk now, I still got love for you

Reposted fromLauderdak Lauderdak vialexxie lexxie
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialexxie lexxie
itjen
Okłamywanie samej siebie jest możliwe. Da się jednocześnie wiedzieć i nie wiedzieć o czymś. Mnóstwo ludzi tak robi. To się nazywa radzenie sobie z życiem.
— Lisa Gardner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittle-things little-things
itjen
4426 257a 500
Reposted fromemopanda emopanda vialexxie lexxie
itjen
8361 9317
Reposted fromretaliate retaliate vialexxie lexxie

July 02 2017

9473 6cda 500

outrunmybullet:

Kiedy cię ignorują, ale przecież im tego nie wytkniesz, bo nie chcesz nikogo do siebie zrazić.

itjen
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasoko soko
itjen
9306 753b 500
Reposted fromhagis hagis viaalberta alberta
itjen
9063 69d1
Reposted fromsosna sosna viaEliskunk Eliskunk
itjen
2369 bfc2
***
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viamoai moai
itjen
7145 6cf8

I can’t get enough of this. :-)

Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viamimi07 mimi07
itjen
7817 f7df
Reposted fromsherlock sherlock vialexxie lexxie
itjen
5456 fd7b 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie

varsityqueerleadercaptain:

how do i become easier to love

Reposted fromhorrified horrified vialexxie lexxie
itjen
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing viaconfusion confusion
itjen
Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia mojego życia kończy się tak samo.. 
— myśli wieczorne..
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viaconfusion confusion
itjen
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J vialexxie lexxie
itjen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl