Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

itjen
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viaczinok czinok
itjen
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
itjen
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viaczinok czinok
itjen
4422 959a 500
Reposted fromgruetze gruetze vialexxie lexxie
itjen
5047 dcb0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie

July 15 2017

Daj mi znać kiedy już będę ważniejszy od reszty
@youtube (via namidacharu)
1442 c64c 500

thefingerfuckingfemalefury:

HAS DONE U A TRICKERY

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe vianiklash niklash
3784 b782 500

krabbydon:

gerrycanavan:

understanding art, lesson one

this will never not be funny

7479 66a4 500

lagonegirl:

Facebook gold

Reposted fromgreggles greggles viastraycat straycat
itjen
9388 5918
Reposted frombzium bzium viastraycat straycat
6456 cfa0 500

theawesomeadventurer:

what-is-this-i-dont-even:

COOLIN

Marilyn ain’t got shit on this man

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viastraycat straycat
itjen
0833 14c3 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viastraycat straycat
3729 b208
Reposted fromorendasophie orendasophie vialexxie lexxie

July 12 2017

itjen
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri vialittle-things little-things
1008 99b1 500

lilliphus:

rifa:

thedreamscaperer:

honestly, imagine your otp

Ok but the photos from this went viral and they are amazing

Oh my god

Reposted fromgreggles greggles viaczinok czinok
7683 6fd1

ambris:

This can’t be topped

Reposted fromgreggles greggles viaczinok czinok
itjen
itjen
6648 e7cc
Reposted frombeer beer viaczinok czinok
itjen
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss vialittle-things little-things
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl