Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

itjen
Reposted fromroko roko viadrain832 drain832
itjen
itjen
5241 8822 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
itjen
5062 388b 500
Reposted fromfeegloo feegloo viacarmenluna carmenluna
itjen
3956 4be0 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaveritas1 veritas1
itjen
W obawie, że na starość nikt nie poda Ci wody,
konsekwentnie przyzwyczajaj się do wina.
— znalezione
itjen
5240 a28b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
itjen
Reposted frompffft pffft viaSenyia Senyia
itjen
5280 f0fc 500
Reposted frompiehus piehus viazupamarzen zupamarzen
itjen
4040 38f1 500
Reposted frombabyface babyface viaSenyia Senyia
itjen
8749 60f1 500
itjen
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viaSenyia Senyia
itjen
głowa do góry. nawet, jeśli masz brudną szyję.
— Rzymskie dziewczyny
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
itjen
5356 ad5f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
itjen
3957 9dfd 500
Reposted fromtoganja toganja viaSenyia Senyia
itjen
6349 6d28 500
Reposted fromteijakool teijakool viaSenyia Senyia
itjen
5211 c2f6 500
Nie siedź tak w kącie...
Reposted fromjankoza jankoza viablackheartgirl blackheartgirl
itjen
4680 ca2e 500
Gwałt?
Reposted fromjankoza jankoza viablackheartgirl blackheartgirl
itjen
5146 d6a1 500
Reposted frompiehus piehus viapanimruk panimruk
itjen
3444 4dfe 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl