Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2020

itjen
4264 9d13 500
touché
itjen
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viabanka banka
itjen
Reposted fromFlau Flau viabanka banka
itjen
7886 1f39 500
3115 6272 500
Reposted fromunco unco viaMartwa13 Martwa13

February 01 2020

itjen
2411 5888
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viapyotrus pyotrus
itjen
4854 cf6a 500
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik
itjen
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viapyotrus pyotrus
itjen
Reposted fromteijakool teijakool viakjuik kjuik
itjen
itjen
5819 963b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamefir mefir
itjen
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viamefir mefir
itjen
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viazakazane zakazane
itjen
6559 97bf
Reposted fromGIFer GIFer viazakazane zakazane
itjen
2729 5ce3 500
itjen
9510 b96a 500
itjen
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen vialexxie lexxie
itjen
3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky vialexxie lexxie
itjen
Moje marzenie jest takie, żeby w piwnicach i miejskich pustostanach spotykali się ludzie, żeby móc mówić o swoich emocjach, bo wtedy nagle okazuje się, że nie tylko ty tak się czujesz. Bo gdzie masz się o tym dowiedzieć? W pracy, gdzie wszyscy spełniamy przypisane nam wcześniej funkcje ogarniaczy? Te schowane głęboko emocje, lęk, wstyd, zwątpienie, żal, potrzeba akceptacji, osamotnienie wychodzą dopiero o drugiej w nocy w zakamarkach lokali i w kuchniach pod koniec domówki, wtedy dopiero wygrzebujemy z siebie ten szlam. A gdyby tak to zmienić, gdybyśmy mogli raz w tygodniu chociaż posiedzieć w kilkanaście osób i powiedzieć o tym, ile nas kosztuje niedzwonienie do byłego chłopaka, jak boimy się wracać do pustego mieszkania, jak robimy głupoty z miłości i jak przeraża nas to, że dajemy sobie robić krzywdę? Jakże byłoby wspaniale.Jakże mniej czulibyśmy się wybrakowani, wystraszeni i bezradni.
— Małgorzata Halber, najbardziej na świecie podziwiam
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
itjen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl